[SMCC] HS TS VN

Giải pháp cho Hoàng Sa & Trường Sa 
Hãn Nguyên  Nguyễn Nhã, Tiến sĩ sử học

 Hồi cuối tháng 4 vừa qua, khi tôi tham gia nói chuyện với các bạn trẻ tại 
Trường Đại học Ngọai thương ở Hà Nội, có bạn  hỏi tôi giải pháp nào cho HS & 
TS, tôi nói các bạn nên bắt chước người Nhật hay Người Đại Hàn khi bị mối nhục 
thất trận hay nhục từng bị người ta thống trị thì phải cố làm sao phát triển 
đất nước nếu không hơn người thì cũng không kém người! Phải có văn hóa kinh 
doanh như người Nhật các công ty đều có mục tiêu góp phần phát triển đất nước, 
không làm điều gì có hại cho đất nước vì tư lợi riêng của mình.

Muốn được như vậy thì ta phải có động lực mạnh mẽ! Theo tôi, động lực mạnh mẽ 
ấy chính là làm sao giới trẻ cảm thấy mối nhục không thể chấp nhận được. Nếu 
như cha ông chúng ta xưa lấy mối nhục vong quốc mà biết bao người đã hy sinh cả 
cuộc đời mình cho đất nước, nên đất nước mới có ngày thoát cảnh vong quốc như 
ngày nay, không còn bị ngoại bang thống trị.

Nay các bạn trẻ phải lấy mối nhục bị cường quốc láng giềng làm nhục và nhất là 
bị mối nhục tụt hậu làm động lực mãnh liệt, cũng không cần hy sinh tính mạng 
mình mà chỉ cần hy sinh những tư lợi nào có hại cho sự phát triển đất nước mà 
thôi!

Muốn có sức mạnh xây dựng đất nước thì phải xóa bỏ hận thù để tạo sự đồng thuận 
xây dựng đất nước hùng cường, bất kể sự khác biệt về chính kiến, tôn giáo, sắc 
tộc, địa  phương, trong hay ngoài nước.

Các bạn trẻ hãy lấy hai mối nhục đó mà làm động lực lớn lao, mỗi người phải có 
một kế hoạch nhỏ làm sao xây dựng nội lực đất nước hùng cường, làm sao biến 
nước ta trở thành con rồng Châu Á trong tương lai chứ không làm con cọp Châu Á. 
Một kỷ nguyên mới sẽ đến với Việt Nam! Khi ấy, thời cơ đến, chúng ta có thể lấy 
lại Hoàng Sa và bảo vệ những gì còn lại của Trường Sa.


Tôi cũng có nói với các bạn trẻ tại Đại Học Ngoại Thương ở Hà Nội rằng: “Bất cứ 
ai làm cho đất nước suy hèn là có tội với Tổ tông và Dân tộc”. Có bạn đã nói: 
“Vậy thì bất cứ ai vô cảm với Hoàng Sa & Trường Sa là có tội với Tổ tông và Dân 
tộc”. Nếu có được tinh thần như thế, tôi tin Hòang Sa & Trường Sa là chất men 
yêu nước để người Việt chúng ta ngồi lại với nhau cùng có mục tiêu chung xây 
dựng đất nước hùng cường, thoát khỏi nguy cơ lớn lao chưa từng có ở Biển Đông 
cũng như đối với vận mệnh của Đất nước! 

Và không cách nào là phải đoàn kết với khối ASEAN, quốc tế hóa Biển Đông để 
không để bất cứ ai muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên sự thật lịch sử về việc xác 
lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa &Trường Sa phải được quảng bả rộng rãi 
ở trong và ngoài nước kể cả nhân dân Trung Quốc. Cái gì của César phải trả lại 
cho César!

Other related posts:

  • » [SMCC] HS TS VN - TranKhaiQuang