[SMCC] Giang Sinh VN

Định upload lên 4shared những gì mình có được từ âm nhạc Việt về nhạc giáng 
sinh Việt Nam nhưng mò lên coi thử thấy giũ liệu vẫn còn. êể khỏi mất công mọi 
người mời anh em nào sử dụng IDM Import file đính kèm vào mà lôi về nghen. Hi 
vọng sẽ không khó khăn lắm với moi người.
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/AveMari(Gounold)_KhanhHa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/AveMari_KhanhHa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/AveMaria(F.Schuber_NguyenVanDong)_ThaiThanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/AveMaria_KhanhLy,MaiHuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/BaiThanhCaBuon_JohnyDung.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/BaiThanhCaBuon(NguyenVu)_ThaiChau.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/BaiThanhCaBuon_Julie.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/BaiThanhCaBuon_ElvisPhuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/BaiThanhCaBuon_TuanAnh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/BongNhoGiaoDuong(PhuongLinh)_GiaoLinh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/BongNhoGiaoDuong_LeHang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/BongNhoGiaoDuong_MaiNgocKhanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/CaoCungLen_AnhDung.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/CaoCungLen_KhanhHa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/CaoCungLe(HoaiDuc,NguyenKhacXuyen)_SyPhu,ThaiThanh,AnhKhoa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/CaoCungLen_ElvisPhuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ChuaGiangSinhDemNay_NguyenThuy.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ChuaHaiDong_LeHang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ChuaThuongChungTa_NhuMai.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ChucMuaNoel(LeQuocThang)_NhomHoaHong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ChucMungGiangSinh_HangNga.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ChristmasIsComing(NiemVuiGiangSinh)_ElvisPhuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ChucMungGiangSinh(Anh)_NhomHoaHong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ChuongChieu_KhanhHa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ChuongLonMungChua_AiThy.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ConLaNguoiNgoaiDao_HuongLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ConTimVoiMe_HuongLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ConQuyLayChuaTrenTroi_NhatQuan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemDen_ChiTai.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/CungDiBeLem_HopCa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemDong_LeHang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemDongLanhLeo_KimTuoc.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemGiangSinh_3ConMeo.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemGiangSinh_ThuPhuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemKyNiem_HuongLan,TuanVu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemKyNiem(NguyenVu)_ThanhTuyen,ThanhVu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemLanhMuaDong(LeHoangMinh)_DoanTrang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemNayGiangSinh_DiemLien.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemNguyenCau(LeMinhBang)_ElvisPhuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemThanh(HungLan)_MyLinh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemThanhHuyHoang(NguyenVanDong)_KhanhLy.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemThanhVoCung(NguyenVanDong)_HoangOanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemThanhVoCung_HopCa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemThanhVoCung_ElvisPhuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemThanhVoCung_QuynhGiao.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemThanhVoCung_ThaiHien.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DemVuiGiangSinhTrenBien(Lv_Lehuuha)_Techno.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DiTimChuaToi_DonHo,YNhi,KennyThai.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DoiCanhBoCau_ThaiHien.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DongDaoNoel(NhacPhap)_HoaHong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DrummerBoy(ChuBeDanhTrong)_NgocLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DuAmMuaGiangSinh_HuongLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DuAmMuaGiangSinh_TuanVu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/DuAmMuaGiangSinh(NganGiang)_KhanhLy.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/FelizNavidad_CongThanh,Lynn.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/FelizNavidaz_DamVinhHung.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/FelizNavidad(lv_NNThien)_LamTruong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/FrostyTheSnowMan(NguoiTuyetVaMuaDong)_NgocTuyet.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/GiangSinhHong(Lv_PHTam)_LamTruong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/GiangSinhKyNiem_ElvisPhuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/GiangSinhXanh_ThuMinh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/GiangSinhXua(LastChristmas)_Lilian.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/GiangSinhMauXanh_NhuQuynh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/GiesuMaria_NgocLe_PhuongThao.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/GodRestYeMerryGentlemen(HongAnThienChua)_TienDung.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HaiMuaNoel_NhuQuynh,ManhDinh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HaiMuaNoel_TuanVu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HaiMuaNoel_VuKhanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HaiMuaNoel(DaiPhuongTrang)_AnhKhoa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HaiMuaNoel_DuyQuang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HaiMuaNoel_JonhnyDung.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HangBelem_LeHang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HangBelemBangGia(TrongNghia)_DoanTrang,GiaNguyen.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HatVoiThienThan(Phap)_ThieuNhi.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HereWeComeACaroling(ChanHoaNiemVui)_ThaiThao,TuanDuc,TienDung.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HoiChuongNuaDem(PhuongLinh)_ConnieKim.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HoiChuongNuaDem_ThuyDuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HoiMeDayHanhPhuc_Khanhha.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HongAnKyDieu(NgTuan)_BaoYen.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/HolyNight_Dalena.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/JingleBells_Lilian.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/JingleBells_BangKieu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/JingleBells_ThanhMai.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/KhiChuaVaoDoi_NgocAnh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/KhucDongCaDemNoel(KhacDung)_TheHeMoi.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/KhucNhacGiangSinh_ThanhThuy.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/KhucNhacNoel(TranHien)_NhomSaoDem.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/KiaChuongReo_Lilian.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/KyNiemMuaGiangSinh_SyPhu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LastChristmas(MuaGiangSinhXua)_ThuyDu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LaThuTranThe_HuongLan,DuyKhanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LayChuaConLaNguoiNgoaiDao_DuyQuang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LayChuaConLaNguoiNgoaiDao_TuanVu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LienkhucAnhSaoNuaDem_Nini,HaVy,Vina,QuynhHuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LienKhucGiangSinh_Lilian.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LienKhucTamTinhCa_KhanhHa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LkThanhCaVaoDoi_Vina_Nini_L.N.Tien.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LienKhucNoel_PhuongLoan,HuynhThi,ChiThien,PhuongHongQue.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LoGi_KhanhHa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LoiCaDemDong_QuangLinh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LoiChucDemGiangSinh(NhacNga)_TranThuHa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LoiChucGiangSinh(Traditional)_TrungKien,TheHeMoi.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LoiConXinChua(LeKimThanh)_ThanhLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LoiConXinChua_NhuMai.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/LoiYeuCuoi_HangNga.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MangCoDemDong_AnhDung.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MauXanhNoel_NhuQuynh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MauXanhNoel(HoaiPhuong)_LeThu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MonQuaNoel(Anh)_NhomSaoDem.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MotTroiSaoSang_MaiVi.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MuaDongNamAy_LeHang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MuaGiangSinh(LvTqcuong)_TamCa3a.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MuaHoaTuyet_NgocLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MuaHoaTuyet_VuKhanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MuaHoaTuyet(XuanDiem)_UyenPhuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MuaNoelTuyetTrang_MaiHuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MuaSaoSang_LeHang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MuaSaoSang(NguyenVanDong)_GiaoLinh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MuaSaoSang_NhatQuan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MungChuaRaDoi_DuyQuang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MungChuaRaDoi(ToThanhTung)_SyPhu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/MungChuaRaDoi_VuKhanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/NhacChuongNgan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/NhinCayNoel_AnhBang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/NiemTin_KhanhLy.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/NiemVuiNoel(LvYVu)_PhuongThanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/NoelRoi,DungHonAnh_VietDzung.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/NoelNoel_TamCaAoTrang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/NuaDemKhanHua_GiaoLinh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/NuaDemKhanHua(TuanHai)_HaThanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/NuaDemKhanHua_HangNga.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/NuaDemKhanHua_HuongLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/OHolyNight_Dalena.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/OKiaGiangSinhDenRoi(LvLeHuuHa)_TamCa3a.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/OngNoelDeThuong_DuyUyen.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/OngNoelGiangTran_ThuyNga,QuangAnh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/QuaTangCuaChua_ThuyTrang,NguyenThuy.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/QueHuongThuongDe_PhuongLoan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/RudolphMuiDo_Lilian.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/RudolphTheRedNoseReindeer(RudolphMuiDo)_KieuNga.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/SantaClauseIsComingToTown_DonHo.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/SaoDem_NhuMai.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/SilentNight_TuanAnh,MaiHuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/SilentNight(DemThanhVoCung)_ThaiHien.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TaAoDemNoel_TuanVu.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TamTinhCa_KhanhHa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ThuGoiChaNoel_NgocLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TiengChuongDemGiangSinh_DonHo.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TiengChuongGiangSinh_CatTien.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TiengChuongVang_HangNga.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TiengHatDemNoel_LuuHong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TiengHatThanhAn(NhacBaLan)_TranThuHa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TiengHatThienThan_HopCa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TiengHatThienThan(FMendelssohn)_HongNhung.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TimEmDemGiangSinh_LamTruong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TinhNguoiNgoaiDao_HuongLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TinhNguoiNgoaiDao_TungGiang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TinhNguoiNgoaiDao(ThuyLinh)_AnhKhoa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TinhNguoiNgoaiDao_ElvisPhuong.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TinhYeuGiangSinh(Nga)_MyTam.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ToiKhongConCoDon_KhanhHa.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TroiHanHoan_MinhThuan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/TuXaXua_TrungHanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/UocMoMuaGiangSinh_PhuongThanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/VaConTimDaVuiTroLai_AiVan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/VangCauYeuDoi_NhuMai,HuynhThi.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ViSaoSang(Austria)_VietQuang.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/ViveLeVent(TiengChuongVang)_KimNgan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/VuiDemNoel.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/VuiLenSion_ThyThao,ThanhNgan,DuyVu,HoangHanh.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/WeWishYouAMerryChristmas_NgocLan,ThaiThao,KimNgan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/WhatChildIsThis(ChuaHaiDong)_JoMarcel.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/XaMatTroi_DonHo.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/XinChuaThauLongCon(NguyenVanDong)_ThanhLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/XinChuaThauLongCon_NgocLan.mp3
http://www.amnhacviet.net/giang_sinh/YeuSaoNoel_ThuyTrang.mp3

Other related posts: