[SMCC] Re: Emailing: cai cach thu tuc hanh chanh .mp3

hi bạn Thiện , cụm từ Đàn khải Tai Trâu nó rất rất rất đúng với cái thực trạng 
mà dân ta đang gánh chịu hiện giờ ! ... 

trước năm 1975 tôi có nghe người bạn đọc quyển sách của một Nữ Tác giả người 
Anh nói về giai cấp mới . 

gần bốn mươi năm qua , giờ xuy gẫm lại , thực trạng ấy diễn ra trên đất nước ta 
quả là không khác ! .. 

các vị lãnh đạo đương quyền có khi nào họ lắng lồng tự hỏi ? 

sau đệ nhị thế chiến , người Nhật Bản vì sao họ tiến triển rất khả quan ? 

còn Việt Nam ta dành Độc Lập đã 33 năm rồi mà cái vòng lẫn quẫn , quan liêu , ù 
lì , vô cảm , vẫn cứ tồn tại làm nghèo đất nước , làm điêu đứng nhân dân , vẫn 
nghiễm nhiên phè phởn ? 

phải chăng vì Việt Nam ta thiếu nhân tài , hay vì nạng bè phái đưa nhau vào cơ 
cấu tổ chức hầu củng cố địa vị , mà thực chất chỉ là những kẻ bất tài vô đức 
gây cảnh thống khổ cho dân thế này ? 

làm chính trị là phải đọc tài đó là lẽ đương nhiên , nhưng nếu là đọc tài 
chuyên chính thì sẽ đem lại hạnh phúc cho dân . 

còn như loại đọc tài chuyên chế , thì chỉ đeo ách đeo tròng vào cổ người dân , 
Quốc nạng đó không biết khi nào thoát ra cho được ? .. 

tất nhiên lịch sử sẽ công minh phê phán những kẻ mọt nước sâu dân , nhưng liệu 
thế hệ chúng ta còn có mấy ai đủ hơi sức bình tĩnh đợi chờ sự hân hoan khi mà 
đất nước thật sự sống trông một xã hội có những người lãnh đạo quyết tâm đặc 
quyền lợi nhân dân lên trên quyền lợi cá nhân mà Hồ Chủ Tịch dành cả cuộc đời 
dựng sây vun đắp . 


 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, November 13, 2008 5:49 PM
 Subject: [SMCC] Re: Emailing: cai cach thu tuc hanh chanh .mp3


 hi anh Dần,

 đúng như anh suy nghĩ, hệ thống pháp luật của loài người chỉ đủ sức bắt tội 
mấy thằng dân thân cô thế cô thôi. Cái thiệt hại 1 tên say rượu gay ra khi chạy 
xe ẩu chỉ làm chết 1 người hay vài người thôi. Nhưng cái lỗi lầm của người làm 
chính sách giết nhiều hơn, có thể gây ra một cuộc chiến giết hàng triệu 
người... và kẻ có quyền thì chẳng bao giờ bị xét xử hết. Nhất là nếu cuộc chiến 
ấy thắng lợi thì xem như vô tội. Nếu mà cuộc chiến ấy thất bại, cùng lắm là mất 
ghế. Trong khi ấy biết bao gia đình con mất cha, vợ mất chồng, hoặc bao nhiêu 
xóm làng bị tàn phá thì chẳng ai biết đến. 

 Và cái vụ buộc tội người làm chính sách thì chỉ có quốc hội, hoặc lịch sử 
thôi. và buộc tội để tước ghế chứ ít khi nào đem ra chặt đầu hết... Anh hỏi thì 
Thiện biết gì nói đó thôi... Cái vừa nói là có sách vở đàng hoàng đó anh ơi
 Tran Ba Thien
 tranbathien@xxxxxxxxx

  ----- Original Message ----- 
  From: VanDan 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Thursday, November 13, 2008 9:43 AM
  Subject: [SMCC] Emailing: cai cach thu tuc hanh chanh .mp3


  hi các bạn , mình gửi bài bình luận nầy đến anh em dù mình biết có người đã 
nghe rồi . 

  nhưng vì quá bức xuất không làm sao chịu nỗi , mình muốn hỏi câu nầy mà chả 
biết hỏi ai ! .. 

  dân có tội thì phải chịu nhận hình phạp trước Pháp Luật , còn Cán Bộ Quan 
Chức Nhà Nước , tội làm khổ nhân dân , tội làm nghèo Đất Nước thì ai sử và , 
phải sử phạp sao đây ? 


  The message is ready to be sent with the following file or link attachments:
  cai cach thu tuc hanh chanh .mp3

  Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent 
sending or receiving certain types of file attachments. Check your e-mail 
security settings to determine how attachments are handled. 

Other related posts: