[SMCC] Re: Dan khai tai trau

Có thể là không cần giải thích gì về câu : đàn khảy tai trâu. Nhưng tôi gần 
như không dùng nó để nói về 1 ai đó mà thường dùng nó để nói cho mình với ý 
rằng: Không nên mất thì giờ làm cái chuyện vô ích tương tự như lấy nước đổ đầu 
vịt ấy.
Quả thật là tôi chưa nghe nói đến "người trâu". Thế "người trâu" thì có liên 
quan gì với câu : đàn khảy tai trâu?
Phải chăng ý anh muốn nói đến loại người không chịu nghe đến ý kiến người khác 
và không chịu sửa chửa gì cái sai mười mươi của mình khi được góp ý, dù là 
nhiều lần và cũng đã lâu năm chày tháng?
 ----- Original Message ----- 
 From: VanDan 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, November 14, 2008 11:51 AM
 Subject: [SMCC] Re: Dan khai tai trau


 lạ lắm sao anh Mai ? 

 thật ra cụm từ đàn khải tai trâu nhầm chỉ đến loại người nào có cần giải 
thích không ? 

 tôi muốn hỏi anh có khi nào anh nghe nói đến loại Người Trâu chưa ? 

 tất nhiên Trâu thì không thể nghe được tiếng Đàn . 

 thế thì vì sao người xưa ví von như vậy ? 

 giờ đây tôi nghĩ , người mà không hiểu được tình người , thì loại người đó 
liệu có đáng gọi là người Trâu không ? 


  ----- Original Message ----- 
  From: Le Van Mai 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Friday, November 14, 2008 11:04 AM
  Subject: [SMCC] Dan khai tai trau


  Đàn khải Tai Trâu 
  Trâu không nghe được tiếng đàn thì ai lại đi khải đàn cho trâu nghe? Đúng 
là...hết ý!

Other related posts: