[SMCC] Re: Cung Thuong Hoa Dieu & Dieu Dan Phuong Nam

Sau khi giới thiệu đến mọi người bộ Cung Thương Hòa Điệu và Điệu Đàn Phương Nam 
vài tiếng đồng hồ, tôi được 1 quái khách tặng cho cái này cũng hay hay và lại 
xin phép gửi đến mọi người 20 bài bản tổ trong âm nhạc tài tử qua nghệ thuật 
trình diễn đàn kìm của nghệ sĩ Ba Tu sau đây:
cd1
http://www.mediafire.com/download.php?opxtmjijzxg 
cd2
http://www.mediafire.com/download.php?4mt1hyghzw0 
cd3
http://www.mediafire.com/download.php?jrdjamdynmy 
cd4
http://www.mediafire.com/download.php?njgjgnnxblq 
cd5
http://www.mediafire.com/download.php?hgxiz0ktzde 

Other related posts: