[SMCC] Cung Thuong Hoa Dieu & Dieu Dan Phuong Nam

Vắng 4shared có 1 thời gian ngắn, lên kiểm tra lại cái dĩa Cơ Bá Vĩ thấy 15 
người lôi về. Chứng tỏ anh em trên này cũng như một số người khác vẫn khoái 
nghe cải lương - vọng cổ lắm lắm hen. Hi vọng rằng bộ album tới đây cũng như 
các album của chú Dần cũng được ủng hộ y như vậy.
Và đây là tập hợp các bài bản tài tử, cải lương cùng với các bản lý được sử 
dụng trên sân khấu cải lương nghe qua tưởng chừng rất quen thuộc nhưng cũng 
không ít cái lạ lẫm được thực hiện trong bộ Cung Thương Hòa Điệu và Điệu Đàn 
Phương Nam do Sài Gòn Audio thực hiện hơn 10 năm trước tập hợp các tay đàn nổi 
tiếng như Bảy Bá, Ba Tu, Văn Môn, Út Tị,v.v..
Trân trọng gửi đến mọi người:
Cung Thương Hòa Điệu 1:
http://www.4shared.com/file/71761371/edb13aad/Cung_Thuong_Hoa_Dieu_1.html
Cung Thương Hòa Điệu 2:
http://www.4shared.com/file/72034333/b400cbe2/Cung_thuong_hoa_dieu_2.html
Cung Thương Hòa Điệu 3:
http://www.4shared.com/file/72036182/897e3e5a/Cung_Thuong_Hoa_Dieu_3.html
Cung Thương Hòa Điệu 4:
http://www.4shared.com/file/72041510/9e4ca84a/Cung_Thuong_Hoa_Dieu_4.html
Cung Thương Hòa Điệu 5:
http://www.4shared.com/file/72079023/a8b73ae7/Cung_Thuong_Hoa_Dieu_5.html
Điệu Đàn Phương Nam:
http://www.4shared.com/file/72081809/33a35ffd/Dieu_dan_phuong_nam.html

Other related posts: