[SMCC] Cải Luong - Đại Phát tài

    Xin giới thiệu một tuồng cải lương hài của thập niên 90 thế kỷ trước ngheh 
cũng vui nhộn với tựa đề Đại Phát Tài qua phần thể hiện của các nghệ sĩ:
Văn Chung, Ngọc Giàu, Phú Quý, Minh Vương, Thanh Kim Huệ vân vân tại đây:
http://www.4shared.com/file/240861607/3f1f7fd5/Dai_phat_Tai.html

Other related posts:

  • » [SMCC] Cải Luong - Đại Phát tài - Nguyễn Khánh quốc