[SMCC] Cải Lương Hài: Tư Ếch

    Xin gởi đến diễn đàn một số tuồng cải lương nói về một gương mặt nông dân 
miền nam vui nhộn, hoạt bát và gần gủi với đời sống của người dân phương nam. 
đó là tư ếch. Qua các tuồng cải lương sau đây:
Tư Ếch hồi xuân:
http://www.4shared.com/file/213373713/a40de5bb/Tu_Ech_Hoi_Xuan.html
Tư Ếch Ham vui:
http://www.4shared.com/file/213363488/dd3b1093/Tu_Ech_Ham_Vui.html
Tư Ếch Đi du Lịch:
http://www.4shared.com/file/213278408/34dfe78f/Tu_Ech_Di_Du_Lich.html
Tư Ếch Đi Tắm Biển:
http://www.4shared.com/file/213336223/4bb52261/Tu_Ech_Di_Tam_Bien.html
Tư Ếch Đi Sài Gòn:
http://www.4shared.com/file/213308415/2a09a5c6/Tu_Ech_Di_Sai_Gon.html
Tư Ếch Du Xuân:
http://www.4shared.com/file/213346558/2449a7bb/Tu_Ech_Du_Xuan.html
Tư Ếch Đi Hà Nội:
http://www.4shared.com/file/213290742/c8a4e342/Tu_Ech_Di_Ha_Noi.html
Tư Ếch Đi Săn cọp:
http://www.4shared.com/file/213323992/d9adfd5f/Tu_Ech_Di_San_Cop.html
Nhớ Quê:
http://www.4shared.com/file/213255934/9636e089/Nho_Que.html
Với các nghệ sĩ: Bảo Quốc, văn Chung, Hồng Nga, Ngọc Giàu, Kiều Mai Lý, Tô Kiều 
Lan, Dịp Lang vân vân.

Other related posts:

  • » [SMCC] Cải Lương Hài: Tư Ếch - Nguyen Khanh Quoc