[SMCC] Re: Chao anh

chits ruif anh vux owi! anh bij em nos taans coong ruif! hes hes hes!
muoons kieeur tra ddaayf ddur thif cos phaanf meemf lamf vieecj nayf ddaays!
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Van Linh 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Sunday, October 17, 2010 6:56 AM
  Subject: [SMCC] Chao anh


  Anh vũ ơi anh hiểu lầm rồi em muốn tìm hiểu thật chứ em thì có tài gì mà khoe.
  Em thử gõ lệnh giống như của anh rồi nhưng chỉ kiểm tra được chíp, gram và 
những thứ khác chứ không kiểm tra được ổ cứng là thế nào?

Other related posts: