[SMCC] Re: Cai Luong Hai - Tu Ech

Đến bữa nay mới tìm ra 1 file âm thanh chấp nhận được đây. Xin gửi đến quý vị 
tuồng cải lương hài của soạn giả Viễn Châu với nhan đề Tư Ếch Ham Vui. Qua phần 
thể hiện của các nghệ sĩ Văn Chung, Bảo Quốc, Hồng Nga, Kiều Mai Lý, Đăng 
Quang, Tô Kiều Lan, Minh Vương, Thoại Mỹ, Phượng Nhung và các nghệ sĩ khác tại:
 http://www.4shared.com/file/83963896/3fbfc71f/TuEchHamVui.html
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: SMCC 
 Sent: Friday, January 23, 2009 5:17 AM
 Subject: [SMCC] Cai Luong Hai - Tu Ech


 Gửi bà con mộ điệu gần xa vài tuồng cải lương hài Tư Ếch. Nói về cuộc sống 
của người nông dân mine62 tây nam bộ qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ hài 
quen thuộc như Văn Chung, Bảo Quốc, Hồng Nga, Ngọc Giàu, Dịp Lang, Mai Lan, Tô 
Kiều Lan, Kiều Mai Lý, Duy Phương, Thanh Hằng, Bảo Chung v.v...
 1. Tư Ếch Đi Sài Gòn:
 
http://www.cailuong.com/music/Cai%20Luong%20Vuot%20Thoi%20Gian/Hai%20Huoc%20Vui%20Doi/Tu%20Ech%20Di%20Sai%20Gon.mp3
 2. Tư Ếch Du Xuân:
 
http://www.cailuong.com/music/Cai%20Luong%20Vuot%20Thoi%20Gian/Hai%20Huoc%20Vui%20Doi/Tu%20Ech%20Du%20Xuan.mp3

 3: Tư Ếch Nhớ Quê:
 (Sau 1 thời gian sang Mỹ đoàn tụ cùng con cháu, nghệ sĩ Văn Chung về nước và 
các tác giả đo ni đóng giày vở tuồng này:
 
http://www.cailuong.com/music/Cai%20Luong%20Vuot%20Thoi%20Gian/Hai%20Huoc%20Vui%20Doi/Nho%20Que.mp3

 Và dưới đây là các vở tuồng do Sài Gòn Audio thực hiện:
 4. Tư Ếch Đi Du Lịch:
 http://www.4shared.com/file/81986318/3fad08b/Tu_Ech_Di_Du_Lich.html
 5. Tư Ếch Hồi Xuân:
 http://www.4shared.com/file/81996953/c0b36061/Tu_Ech_Hoi_Xuan.html
 6. Tư Ếch Đi Tắm Biển:
 http://www.4shared.com/file/81994211/ec8de323/Tu_Ech_Di_Tam_Bien.html
 7. Tư Ếch Đi Hà Nội:
 http://www.4shared.com/file/81989144/2cdcacdd/Tu_Ech_Di_Ha_Noi.html
 8. Tư Ếch Đi Săn Cọp:
 http://www.4shared.com/file/81991695/13eef5dc/Tu_Ech_Di_San_Cop.html

Other related posts: