[SMCC] Re: Cach Lam yaourt

hi Quốc . 

cách làm đâu ?

sao tiềm hỏng có ?

  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Khanh Quoc 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Sunday, January 04, 2009 3:53 PM
  Subject: [SMCC] Re: Cach Lam yaourt


  Dạo này xuất hiện nhiều anh em không rõ nguồn gốc và xuất xứ trên này quá hen.
  Vụ này người anh em phải cảm ơn chú Dần vì nhờ chú mới có được món này chứ 
nếu chú Dần không hỏi thì chắc là anh em chỉ có ăn và nhậu thôi chứ khỏi tráng 
miệng, nếu muốn có thì chịu khó mua cóc ổi xoài mận gì đó mà tráng miệng cho 
nhanh. hè hè hè. Mà xin hỏi người anh em nào đây? Có làm việc trong lò luyện 
đan của lão Thái Thượng hông vậy?

Other related posts: