[SMCC] Album Bao Yen

Xin gửi đến bạn yêu thích những bài hát mang âm hưởng dân ca 2 album của vợ 
chồng nhạc sĩ Quốc Dũng và ca sĩ Bảo Yến với chủ đề: Vĩ Dạ Đò Trăng và Thương 
Về Quê mẹ. Với các sáng tác mang âm hưởng dân ca miền Trung của các nhạc sĩ: 
Dương Thiệu Tước, Y Vân, Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Nguyên, Minh Kỳ, Hoàng Hiệp, 
Trần Long Ẩn, Trần Hữu Bích, An Thuyên, Quốc Dũng v.v..
Album Vĩ Dạ Đò Trăng:
http://www.4shared.com/file/86939208/f1379434/Bao_Yen_-_Vy_Da_Do_Trang.html
Album Thương Về Quê Mẹ:
http://www.4shared.com/file/86937489/aabb252b/Bao_Yen_-_Thuong_Ve_Que_Me.html

Other related posts:

  • » [SMCC] Album Bao Yen - Nguyen Khanh Quoc