[SMCC] Re: 5 cau do meo

Có câu trả lời thế này

giả sử 10 bao hay 12 bao vàng gì đó ta sẽ đánh số bao 1 2 3... 

Sau đó bao 1 lấy 1 thỏi, 2 lấy 2 thỏi, 3 lấy 3 và cứ như vậy đến 12 lấy 12
Đem cái đống vàng thau lẩn lộn ấy bỏ vô bao mang lên cân 
Nếu tất cả là vàng ròng 4 số 9 thì giả sử tổng cộng trọng lượng bao vàng thau 
kia phải là x đơn vị trọng lượng

Nhưng vì số vàng dỏm nằm trong đó nên nó sẽ bị hụt đi một lượng là Y đơn vị...
Ta bèn lấy số chênh lệch Y chia cho số vàng dõm tức là 1 lạng thiếu hụt kia. Hể 
nó ra số nào thì chính số ấy là bao vàng dỏm

Tại sao à? đố ai biết, không đố cụ Mai nha
Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx

 ----- Original Message ----- 
 From: dungvtk43 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Sunday, November 14, 2004 9:04 PM
 Subject: [SMCC] Re: 5 cau do meo


 Có câu đố thế này:
 Ngày xưa để thử tài của một vị quan, nhà vua đã cho sắp 10 bao vàng, mỗi bao 
có 10 thỏi, mỗi thỏi nặng 1 cân.
 Trong đó có 1 bao cả 10 thỏi đều thiếu, mỗi thỏi chỉ nặng 9 lạng nhưng kích 
thước vẫn bình thường không thay đổi.
 Làm cách nào để chỉ được cân 1 lần mà biết bao vàng nào bị thiếu.
  ----- Original Message ----- 
  From: Tran Ba Thien 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Thursday, February 19, 2009 11:46 PM
  Subject: [SMCC] Re: 5 cau do meo


  hi quý vị

  có người lại nói là Campuchia chỉ 1 trái cam mà cũng bu lại chia nên nghèo 
nhất..

  đây chỉ là 1 ý cho vui thôi
  Tran Ba Thien
  tranbathien@xxxxxxxxx

   ----- Original Message ----- 
   From: Le Van Mai 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Friday, February 20, 2009 2:24 PM
   Subject: [SMCC] Re: 5 cau do meo


    A, cái vụ này hay đây !
    Hàn và bần là chữ Hán. Mà chữ Hán 1 chữ có thể có tới 6 nghĩa khác nhau 
( nhất tự lục nghì ).
    Hàn là lạnh thì đúng rồi , như hàn đới. Còn chữ hàn trong Hàn Nho phong 
vị phú là nghèo
    hoặc để chỉ quá nghèo thì nói là bần hàn , tương tự ba đào là sóng to 
gió lớn trong đó ba và đào đều có nghĩa là sóng.
    Còn chữ hàn trong hàn lâm chắc không phải là lạnh hay nghèo rồi.

    ----- Original Message ----- 
    From: Nguyen Khanh Quoc 
    To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
    Sent: Friday, February 20, 2009 1:19 PM
    Subject: [SMCC] Re: 5 cau do meo


    Nói là nói nghe chơi chứ chắc là không ổn với cái vụ Hàn.
    Nếu ai nghe cải lương nhiều thì sẽ gặp chữ "áo ngự hàn" - nghĩa là áo 
lạnh. Còn nghèo thì hay được gọi là bần. 
     ----- Original Message ----- 
     From: Nguyen Hoang Bao Vu 
     To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
     Sent: Friday, February 20, 2009 12:48 PM
     Subject: [SMCC] Re: 5 cau do meo      úc là nước nhỏ nhất rồi còn hàng là nghèo ok----- Original Message 
----- 
      From: Dang Hoai Phuc 
      To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
      Sent: Friday, February 20, 2009 12:23 PM
      Subject: [SMCC] Re: 5 cau do meo


      Hàn quốc với Úc (Út) Vũ ơi.
       ----- Original Message ----- 
       From: Nguyen Hoang Bao Vu 
       To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
       Sent: Friday, February 20, 2009 10:47 AM
       Subject: [SMCC] 5 cau do meo


       Đố Mẹo Chút Chơi :
       1/ đố nước nào nghèo nhất?

       2/ nước nào là ít tuổi nhất?
       giải: nước úc
       3/nước nào không ai dám gọi là em?
       giải: nước anh
       4/Nước nào mặn nhất?
       giải nước biển
       5/Nước nào có sex?
       cộng hòa jzet
       còn câu 1 tui bí


       __________ NOD32 3869 (20090219) Information __________

       This message was checked by NOD32 antivirus system.
       http://www.eset.com

Other related posts: