[SKRIVA] Re: Plott-program till iPad

Dramatica (http://www.dramatica.com/) är väl det mest avancerade programmet
på den kanten. Finns för MacOS men inte för iPad ännu.
--StenR

Den 6 mars 2011 20:39 skrev Magnus Carling <magnus_carling@xxxxxxxxxxx>:

> Finns det möjligtvis någon som har stött på ett program till iPad som kan
> användas för att plotta berättelser?
>

-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: