[SKRIVA] Det är den tiden på året...

...då många undrar: erövrade rätt trendkänsligt men hjälpligt tonsatt 
musikstycke med låghaltig poesi, oftast behandlande ämnesområdet "kärlek", 
viktorian?
  Inte minst undrar kvällspressen.

--Ahrvid
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: