[SKRIVA] Arsenikbakterier var en anka

För en tid sedan publicerade forskare nyheten att de funnit en sorts bakterier 
som använde arsenik istf fosfor. Fosfor är ett essentiellt ämne för liv och 
ingår bl a i DNA. Enligt studien skulle dessa bakterier ha ersatt fosfor i sin 
DNA med arsenik (ett ämne som normalt är giftigt). Nu har nya studier 
tillbakavisat detta: 
http://io9.com/5924384/nasas-arsenic+life-findings-debunked-in-two-just+published-studies
 Tydligen är dessa bakterier visserligen arsenikresistenta, men fosfor använder 
de, även om det är i små mängder. Intressant att fundera på om man tänker på 
liv på andra ställen i universum, att liv kan ha andra kemiska 
sammansättningar. Men kanske inte med arsenik. --Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Be an @SFJournalen Twitter Follower for all the latest 
news in short form! / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) - och delta i 
FANTASTIKNOVELLTÄVLINGEN, info www.skriva.bravewriting.com / Om Ahrvids 
novellsamling Mord på månen: http://www.zenzat.se/zzfaktasi.html C Fuglesang: 
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"! Nu som 
ljudbok: http://elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id?86081462 / Läs även AE 
i nya Vildsint Skymningslandet, årets mest spännande antologi - finns bl a på 
SF-Bokhandeln! - och nya E-antologin Skottdagen, 
http://www.elib.se/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id?86081454 / YXSKAFTBUD, GE 
VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)                     
 
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] Arsenikbakterier var en anka - Ahrvid Engholm