[simbian-info] Re: ispravka

OK dogbar sample preslusao sam ga. Takav glas ce biti i u mobile speaku. Treba 
napomenuti da je kvaliteta glasa ovisna o audio sustavu odredjenog modela 
telefona.

Other related posts: