(no subject)

Silav û rêz
nameyeka masterê li dûr romanên Sidqî Hirorî li zankoya Duhokê
 
Li bin navê ( Shi'rîyeta romanên Sidqî Hirorî , vekolîneka shirovekarî , honerî ye ) , li roja 23/11/2007 ê li zankoya Duhokê , nama masterê bi qutabî Emîn 'Ebdulqadir 'Omer hate dan .
Ev Bawernameye , ji bikî ko Serbilindiye bo Sidqî yê Mezin û afrander , serfiraziye bo binemala me û Hioiyan jî.
 
Daxaza serkeftinê bo Sidqiyê hizir gesh dikeyn
 
 
Behcet


Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.

Other related posts: