[malbat] (no subject)

Cej nu ser sala we pîroz bît. Hîvîya saleka azadtir bo we hemîya.

Silavên

Hikmet Hirori

Other related posts: