[heroclix] Re: Ultimates Sentinels

Har ikke mange av disse, men jeg tror kanskje jeg har en ekstra Omega Prime
Sentinel her et sted.

Torgrim

2012/6/16 Kyrre Havik Eriksen <kyrremann@xxxxxxxxx>

> Hei folkens
> Noen av dere som har noen Ultimates Sentinels, GSX Sentinels eller
> Omega Prime Sentinel som dere vil bytte bort?
>
> Mvh
> Kyrre Havik Eriksen
> Kjølberggata 1G
> 0653 Oslo, Norway
> (+47) 47 85 98 17
> Kyrremann@xxxxxxxxx
> http://www.Kyrremann.com/
>
>

Other related posts: