[haiku-pl] Re: Sugestie tłumaczenia wyrażeń w systemie.

Quit application = Zamknij aplikacje
Kill application = Zakończ aplikacje
Kill application jest czesto tlumaczone tak samo jak Force quit - Wymus zamkniecie

Other related posts: