[haiku-i18n-se] legend

Under ett diagram finns ofta ett antal textlappar som visar var respektive tårtbit i ett tårtdiagram eller stapel i ett stapeldiagram representerar.


På engelska kallas de "legend". Finns det något bra ord på svenska? Kan inte komma på något, och hittar inget på nätet.

Finns i texten t.ex. här:
http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=29&l=sv_SE

Other related posts: