[haiku-development] Re: Stack & Tile for Haiku

A keyboard shortcut to switch between windows in the current stack
would be useful.

Regards,
Adrian.-- 
Czy ty orzeł, czy ty kawka? -wkrótce zdłabi kaszel, czkawka.
Śmierć szyję zaszyje.

Other related posts: