[haiku-development] Re: Snow

> Don't know yet if its included in the alpha, maybe fix it or dump it before 
> Beta
Alpha hasn't yet been released, only pre-alphas.

-- 
Czy ty orzeł, czy ty kawka? -wkrótce zdłabi kaszel, czkawka.
Śmierć szyję zaszyje.

Other related posts: