[haiku-development] Log the backtrace

Is it possible to log the backtrace into the syslog or tracelog or a
char array  ? In kernel mode, in user mode?

Regards,
Adrian

-- 
Czy ty orzeł, czy ty kawka? -wkrótce zdłabi kaszel, czkawka.
Śmierć szyję zaszyje.

Other related posts: