[generacion2020] FW: Re: ACTUALIZAR INFORMACIONFrom: aventas@xxxxxxx
To: generacion2020@xxxxxxxxxxxxx
Date: Mon, 2 Apr 2012 08:05:41 -0400
Subject: [generacion2020] Re: ACTUALIZAR INFORMACION
Estimada Marta: Este correo está Vigente. alejandra_p.arcos@xxxxxxxxxxxxxxónica 
Pérez ArcosMamá de Millaray. -----Mensaje original-----
De: generacion2020-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:generacion2020-bounce@xxxxxxxxxxxxx] En nombre de espinozalira@xxxxxxx
Enviado el: Sábado, 31 de Marzo de 2012 23:43
Para: generacion2020@xxxxxxxxxxxxx
Asunto: [generacion2020] ACTUALIZAR INFORMACION Estimados:Con la idea de 
actualizar el listado de los correos agradeceré indicar lo siguiente: ESTÁN 
VIGENTES AMBOS CORREOS?María José 
Asain:•asiainpepa@xxxxxxxxxxx•[email protected] 
Galdames•pelusagaldames@xxxxxxxxxxx•[email protected]éctor 
Pérez•h.perez.haefele@xxxxxxxxx•[email protected]> FAVOR INDICAR A QUÉ 
APODERADO Y ALUMNO CORRESPONDEN LOS 
SIGUIENTESCORREOS:•<zarfacon17@xxxxxxxxxxx>•<jopito-juanfra76@xxxxxxxxxxx>•<mbc1252@xxxxxxxxx>•<lopez7803@xxxxxxxxxxx>•<ely.linda2010@xxxxxxxxxxx>•<fesal96@xxxxxxxxxxx>•<nathalyb22@xxxxxxxxxxx>•<maurogonza_22@xxxxxxxxxxx>•<alejandra_p.arcos@xxxxxxxxxxx>•<allemary78@xxxxxxxxxxx>•<erciliasanchez@xxxxxxxxx>•<pacalo_26@xxxxxxxxxxx>•<jorgeeaedo@xxxxxxxxx>•<verdubo.fernando@xxxxxxxxx>•<pameduran4@xxxxxxxxxxx>
 myriamgonzher@xxxxxxxx
Cariños,Marta Lira P.(mamá Fran Espinoza)Celular: 7-908-73-98          
         

Other related posts: