vobs: Vrije en Open Bron Software

Sinds eind 2004 is er binnen het Vlaamse Ministerie van Onderwijs een werkgroep actief om de toegevoegde waarde te onderzoeken van Vrije en Open Broncode Software (VOBS) voor het onderwijs.De werkgroep heeft als eerste activiteit een inleidend advies voor het beleid opgesteld.Iedereen die zich constructief bij deze aspecten van het onderwijs betrokken voelt, nodigen we uit om opmerkingen en suggesties te formuleren en met ons in discussie te treden. Jullie bijdragen kunnen dit initiatief alleen maar verbeteren en versnellen.

Choose an action: